به نام خدا پویانماییهای ایرانی

در این وبلاگ به انیمیشن ها و نرم افزارهای ایرانی میپردازیم

به نام خدا پویانماییهای ایرانی

در این وبلاگ به انیمیشن ها و نرم افزارهای ایرانی میپردازیم

سایت انیمیشن جوانمردان ساخته شد

يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۸ ق.ظ

این انیمیشن میتواند یکی از تاثیرگذاریترین و مشهورترین انیمیشن های داخلی ایران بشود (بخصوص بخاطر شخصیت پردازی)

امیدواریم که اینطور بشود

http://javanmardan.com/#Ifa

درباره جوانمردان

امروزه‌روز در عرصه‌یِ جهانی آنچه روزگاری گفت‌و‌گویِ تمدن‌ها آرزو می‌شد تبدیل به سلطه‌یِ تمدن‌ها شده است. امّا این سلطه ریشه در گذشته‌ای نه چندان دور دارد. زمانی که قدرتهایِ استعماری از سستی و غفلتِ حاکمانِ و نخبه‌نمایانِ خواب‌زده‌یِ تمدن‌هایِ مستقل و مستعد بهره بردند و با بهانه‌هایی چون مداخله‌یِ صلح‌جویانه خاک و فرهنگ‌شان را تکه تکه کردند که مبادا برخاستنِ دوباره‌یِ ققنوسِ تمدن‌هایی چون ایران و عثمانی بتواند عرصه‌یِ تاخت و تاز و استعمارشان را تنگ نماید.

در این میان علاقه‌یِ کورکورانه به تمدنِ غربی که توجیه و مشروعیّت خود را از عقب‌ماندگی‌هایِ فنی و تکنیکی می‌گرفت به جایِ جستجویِ هوشمندانه و بصیرت‌مندانه‌یِ آثارِ علمی و فرهنگیِ غربی تبدیل به ورودِ بی‌مرز و نا‌خودآگاهِ هرآنچه از غربِ عالم می‌آمد شد. تا آنجا که هر حرکت و هر نشانه هر‌چند کوچک از واژه‌هایِ غربی گرفته تا یک پاپیون یا کراواتی رنگ به رنگ نشان از پیشرفت و توسعه داشت و هر آنچه از شرقِ عالم می‌آمد نشان از کهنگی و ارتجاع داشت.

روزگار بر این منوال نماند و در روزگاری که قدرت متکثر است کشوری می‌زید که قدرتِ ایدئولوژیک و جهان‌بینیِ جداباشِ خود را دارد. ایرانی که در تمامِ عرصه‌یِ خاورمیانه و کشورهایِ اسلامی کسانی چشم به فرهنگ و تمدنِ اسلامی‌اش دارند که راه‌گشایِ آینده‌یِ معمایِ مدرنّیت و راهِ گزینشِ درست از غلطِ علم و دانشِ مدرن برایِ‌شان باشد. اینکه برایِ کودکانشان بگوید که با دشمنِ غربی و شرقی چه باید کرد؟ از علمِ غربی چه چیز را باید گرفت و چه چیزها در فرهنگِ خاورمیانه‌یِ خودمان هست که نباید آن را هیچگاه هر‌چقدر چون پوستینی کهنه باشد با کاخ‌ها و زرها عوض کرد. پس بیهوده نیست که فرهنگ و جهان‌بینی و جداباشیِ ما را هدف بگیرند. چرا که نقطه‌یِ قوت ماست. همان چیزی است که در هشت سال جنگِ تحمیلی نگذاشت کمبودِ امکانات لحظه‌ای پایِ رفتنمان را سست کند.

زیاده عرضی نمی‌توان برایِ راهِ مقابله با این تهاجمِ فرهنگی آورد که ورایِ درایتِ مقامِ معظم رهبری حرفی برایِ گفتن داشته باشد. آری دو راهِ مقابله و دفاعِ جانانه در برابرِ این تهاجم را ایشان تکلیف نموده اند. 1- کار و 2- ابتکار .

به رویِ یار نظر‌کن زِ دیده منت‌دار که کارِ دیده همه از سرِ بصارت کرد

در راستایِ این کار و ابتکار مرکزِ پویانماییِ صبا (متولیِ بخشِ انیمیشنِ صدا و سیمایِ جمهوریِ اسلامیِ ایران) با ایجادِ تمهیداتی بی‌سابقه و تشکیلِ کارگاههایِ فیلمنامه‌نویسی و شورایِ بازبینی‌ای متشکل از متخصص‌ترین صاحب‌نظرانِ عرصه‌یِ فیلمنامه‌نویسی نسبت به آفرینشِ آثاری ارزشمند در جهتِ ایفایِ اهدافِ آن مقامِ عالی اقدام نموده است. از آفریده‌هایِ اخیرِ این مرکز یکی اثرِ فاخر و در نوعِ خود بی‌نظیرِ جوانمردان می باشد که افتخارِ تولیدِ آن نصیبِ شرکتِ ایفا تصویر آریا گردیده است.

داستانِ جوانمردان دوره‌ای از تاریخِ این مرزو بوم را به تصویر می کشد که مقارن با حمله یِ بنیان‌کنِ مغولان بوده است. بایستی شباهتِ مقاومتِ جانانه‌یِ قهرمانانِ جوانمردان در برابرِ حمله‌یِ مغول و برهه‌ای که ما در حالِ مقابله با هجومِ فرهنگیِ غرب هستیم را به فالِ نیک گرفت. و امّا مبارزه زمانی می‌تواند ثمربخش باشد و از واکنشِ کورانه فاصله بگیرد که روشمند باشد. درست است که مجموعه‌هایِ فرهنگی مشروعیّت و اعتبارِ خود در نزدِ عامه‌یِ جامعه را برپایه‌یِ دستاوردهایشان به دست می‌آورند امّا آنچه به آنها اصالت و ثبات می‌بخشد نه دستاورهایشان بلکه روشِ آنهاست. روشِ مدرنیّت و روشِ انسانیّت. آن فرهنگی که بتواند با دستاوردهایِ خود جلبِ توجه کند و با روش‌هایِ خود هنجارسازی نماید برنده‌یِ میدانِ بی‌رحمِ جهانی است و آن‌کس که نتواند هنجار و روشِ خود را در تشخیصِ خوب از بد، در تولیدِ آنچه خوب است و در ترویجِ خوب‌ترینِ خوب‌ها بر دیگران مسلط کند جایی در جهانِ آینده نخواهد داشت. با نگاهی روش‌مندانه به تولیدِ انیمیشن می‌توان روش‌هایِ تولیدی را به گونه‌هایی تقسیم نمود. از آن یکی محصولاتِ یک‌بار‌تولید‌شونده هستند که چه بسا روشِ تولید و بایگانیِ آنها برایِ آینده کوچک‌ترین کاربردی نخواهد داشت. آرشیو‌سازیِ بی‌نظم و دوباره‌کاری‌هایِ فراوان در قالبِ شب‌نخوابی‌هایِ با بازدهیِ انسانیِ پایین از جمله ویژگی‌هایِ این محصولات است. این‌گونه پروژه‌ها بیش از آنکه حکمِ دستاورد را داشته باشند. فرزندِ اتفاق هستند. اتفاقی که چه بسا هیچگاه نتواند تکرار شود.

نوعِ دیگر تولید، فرآوریِ محصولاتی است که بلندمدت هستند و وجهی صنعتی دارند. چنین محصولاتی را نمی‌توان با شب‌نخوابی و بی‌نظمی تولید کرد. کوچک‌ترین نامگذاریِ اشتباه، کوچک‌ترین پوشه‌بندیِ سهل‌انگارانه منجر به دوباره‌کاری‌هایِ فراوانی خواهد شد که چون سمی مهلک بلایِ جانِ پروژه‌هایِ توسعه‌نیافته بوده و هست. از‌این‌رو تیمِ تولید و کارگردانیِ پروژه‌یِ جوانمردان هدفِ اصلیِ خود را نه در تولیدِ یک‌باره و اتفاقیِ یک محصول آن هم به هر روشی که اقتضا کرد بلکه بر ایجادِ روش و خطِ تولیدی نوشتاری و توسعه‌یافته نهاده است که بتواند علاوه بر تولیدِ این محصول هنجاری برایِ آیندگانِ این مرزو بوم باشد. هنجاری برایِ راه‌گشایی به آرزویی دیرینه. برایِ تولیدِ صنعتیِ انیمیشن. و بایست دانست که بهترین روشِ کاهشِ هزینه برایِ خود و افزایشِ آن برایِ رقبا در هر بُعدی که باشند چه محلّی باشند و چه ملّی، هنجارسازی برپایه‌یِ ارزش‌ها و تطبیق‌هایِ خودی و تعمیمِ آن به جامعه‌یِ جهانی است. بدیهی است که ایجادِ روشِ و مسیرِ تولیدِ صنعتی در ابتدایِ راه به کندیِ صورت خواهد گرفت و به سرمایه‌گذاریِ شجاعانه‌ای نیاز دارد که مجموعه‌یِ ایفا تصویرِ آریا و نیروهایِ صدیقِ آن بر خود هموار نموده‌اند. حاصلِ این تلاش در ماههایِ گذشته مواردی است که همچنان در مسیرِ فراروی هستند و در ذیل نمونه‌هایی را بر‌می‌شماریم. 1- در بخشِ تولیدی، طراحیِ مسیرِ تولیدِ صنعتی شامل؛ پایپلاین ، فهرست‌بندی‌هایِ تقسیمِ کار و بایگانیِ آن، ماتریسِ ویژگیهایِ نیرویِ انسانی برایِ تیمی 60 نفره، روش‌هایِ اجراییِ در دستِ تهیه، سیستمِ گزارش‌گیری و بایگانیِ تحتِ ایزو، کتابِ کارِ پروژه، ساختارِ پوشه‌بندی و نامگذاری، چارتِ Org، گانت چارت و جدولِ IT، اصلاحِ مسیرتولید‌هایِ سنتی جهت ایجادِ خطِ تولیدهایِ فرعی و موازی‌کاری در بخش‌هایِ کاراکتر و محیط 2- در بخشِ فنی؛ سفارشی‌سازیِ تمامیِ نرم‌افزارها برایِ تطبیق با مسیرِ تولید، طراحی و ساختِ نرم‌افزارِ رندرِ جداگانه‌یِ منطبق با نیازهایِ پروژه، تحقیق و توسعه جهتِ راه‌اندازیِ دستگاهِ موشن‌کپچرِ نسلِ‌نو، هموارسازیِ مسیرِ فنی جهتِ تولیدِ هماهنگ با راف‌لی‌اوت که می‌تواند امکانِ موازی‌کاری را برایِ خطِ تولیدهایِ طراحی‌شده در بخشِ پایپلاین فراهم کند و تلاش‌هایِ ادامه‌دار برایِ ایجادِ نرم‌افزارِ مانیتورینگ در مرکزِ صبا 3- در بخشِ هنری؛ استفاده از بازیگرانِ تئاتر جهتِ ارتقایِ سطحِ کیفیِ حرکتِ بدن و بازیِ بازیگرانِ کپچر، استفاده از سیستمِ مورف‌سازیِ منطبق با فیلم‌هایِ چهره‌یِ بازیگران به منظورِ جلوگیری از تکراری‌بودنِ ریخت‌هایِ چهره، دیزاینِ محیط ها به صورتِ ماژولی و بر پایه‌یِ ایزومپ‌هایِ بخشِ راف‌لی‌اوت به منظور رعایتِ راکوردهایِ هنری در سطحِ جهانی و بیشمار کوشش‌هایِ بی‌دریغِ دیگری که در این راستا در حالِ انجام است. در پایان ذکرِ یک نکته را لازم می‌دانم. پروژه‌یِ جوانمردان به خصوص سریالِ آن از لحاظِ حجمِ تولید یکی از بی‌سابقه‌ترین پروژها‌یِ سه‌بعدی در تاریخِ انیمیشنِ ایران است. مدت زمانِ به فعلِ آن 100 قسمتِ 20 دقیقه‌ای خواهد بود. در مجموع 700 شخصیّتِ اصلی و فرعی در این مجموعه نقش بازی خواهند کرد که هر شخصیّت با توجه به میزانِ جزئیاتِ آن تنها در بخشِ ساخت و آماده‌سازی برایِ حضور در صحنه‌یِ انیمیشن 400 نفرساعت برابر با 50 روزِ کاری زمان می برد. این زمان جدایِ از زمانی است که برایِ رسیدن به سبکِ منحصربه‌فردِ پروژه بایستی صرفِ جستجو، اتودزنی و کالیبره‌یِ دیزاین و مسائلِ فنی نمود. جدایِ از زمانی است که صرفِ بازیگردانی، بازیگری و تبدیلِ بازی‌ها به سه‌بعدی خواهد شد. جدایِ از زمانی است که صرفِ چینش، نورپردازی، شیدر‌دهی و رندر و کامپوزیتِ آن خواهد شد. میزانِ صحنه‌هایِ شلوغ و پرکاراکتر در این پروژه با کمتر سریالی مقایسه‌پذیر است و میانگینِ نمایِ این پروژه برایِ هر دقیقه هم‌ارزِ پروژه‌هایِ جهانی است. در بخشِ فضا و ابزار هم تنها در 25 قسمتِ اول 200 فضایِ داخلی و خارجی در فیلمنامه پیش‌بینی شده است تا بتواند تنوعِ قابلِ‌توجهی را برایِ این محصول فراهم آورد. طراحی، نظارت، ساخت و آماده‌سازیِ چنین حجمی از فضا و چینشِ آنها منطبق با انیمیتِ پرشمارِ شخصیّت‌ها و سنگینیِ آن برایِ اهلِ فن مشهود است. حال تمامِ این موارد را در رابطه با نوآوری‌هایِ انجام‌شده در نظر آوریم. نوآوری در حینِ انجامِ چنین پروژه‌یِ پرکاری تنها عشق می طلبد، عشق از طرفِ تولیدکنندگان و یاریِ بی‌دریغِ مسئولانِ گرانمایه که اگر همراهیِ آنان نباشد چنین مهمی به سرانجام نخواهد رسید. کلام کوتاه می‌کنیم و در این فرصت از همه‌یِ مسئولینِ گرانقدرِ سازمانِ صدا و سیما به خصوص مدیران و همراهانِ مرکزِ پویانماییِ صبا که طراحان و بانیانِ این پروژه هستند قدردانی می‌نماییم.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی